Källaren blir som
         ny igen

RENOVERING KÄLLARE

Att renovera källare har blivit ett populärt sätt att få extra boyta.

Med en källarrenovering kan du få en ny, varm och behaglig plats att vistas i.

Källaren har gått från att vara ett kallt och fuktigt utrymme till att bli allt från gillestuga till sovrum. Ambitionsnivån vid källarrenovering skiftar, men det finns egentligen inga genvägar. Räkna med att det är ett kostsamt och tidskrävande arbete att skapa en torr källarmiljö.

En viktig princip vid renovering av ett hus med jordkällare under marknivå är att först isolera utifrån. Börja därför med en utvändig utgrävning av källarväggarna för att installera ett dräneringssystem samt isolera de frilagda ytterväggarna.

Nästa steg är att gräva ur golvplattan för att isolera underifrån och för att kunna bygga in en effektiv golvvärme. På så sätt kan fuktvandring i betongen minimeras.

– Fuktvandringen förhindras också med fuktspärrar eller med golv och väggar som reglas upp med exempelvis plastmaterial eller metallreglar. 

Källarrenovering öppnar nya möjligheter

Ett omfattande och grundligt arbete för att få källaren torr är ett måste, men när det väl är gjort börjar det roliga – inredningen av källaren. Badrum, bastu, relaxrum, biljardrum – det är bara kostnaderna och fantasin som sätter gränser för de möjligheter som öppnar sig med en torr källare.

Trots det är källaren känslig om det blir översvämning.

– Vanligaste orsaken är så kallade baktrycksskador som orsakas av skyfall. Det innebär att vatten tränger upp ur golvbrunnar och toastolar vilket i de flesta fall beror på underdimensionerade dagvattenledningar. Baktrycksskador är svåra att undvika och det är kommunen som ansvarar för att det inte ska hända, säger Håkan Franzén.

MSA Bygg Vektor © 2017  - Web design by SoulTech